VI ÄR MED NÄR DET HÄNDER!

Genom ett stort engagemang och aktiv närvaro är vi där när det händer. Vi arbetar med att den unge ska ha en hög delaktighet och arbeta mot tydliga mål, vilket ökar känslan av sammanhang och motivationen till att vilja jobba mot förändring.


AKTIV FÖRÄNDRING

  • Tydliga mål, grunden för aktiv förändring
  • Hög delaktighet, engagerad behandling.
  • Korta steg (delmål), stabil förändringsprocess.

LÄRANDE OCH NYA UTMANINGAR

  • Nya kunskaper, ger nya strategier.
  • Lärande för livet, en styrka i motgångar.
  • Studier och kunskap bygger upp.

ATT NÅ MÅL, ÄR ATT LYCKAS.

  • Delaktighet i att formulera mål.
  • Empowermentbaserade mål och strategier.
  • Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, är nyckelord som är viktiga för att nå nya mål.


Vi på Gaudium HVB erbjuder välstrukturerade vardagar med fasta rutiner med aktiv social färdighetsträning. Insatserna genomsyras av lösningsfokuserat förhållningssätt med strukturerade samtal i form av MI och med behandlingsmetoderna, ADAD, BBIC, ADL, MI, HAP, ART och ÅP. Hör av er så berättar och informerar vi mer!