Vår målgrupp är pojkar och unga män i åldrarna 16 t.o.m. 20 år med psykosocial problematik, relationsproblem, kriminalitet, missbruk samt NPF.

Vi har åtta (8) platser i boendet, varav 2 platser är till för familje- och nätverksarbete.

Nedan kan ni ladda ned och se vårt Tillståndsbevis från IVO

29454-2019-12 Tillståndsbevis.pdf 6101882_1_1.pdf