MENINGSFULLA OCH STIMULERANDE AKTIVITETER

Det är viktigt att varje ungdom har meningsfulla aktiviteter som stimulerar till utveckling och ökad självkänsla.   Målet är att stärka ungdomarna och träna dom inför framtida utmaningar. Vi sätter därför stor vikt vid ungdomens delaktighet vid planering av aktiviteter och erbjuder också en stor variation av aktiviteter, bl.a i nära samarbete med en lokal skogs- och lantbrukare.
  • Aktivitet skapar energi.
  • Aktivitet skapar energi.