Våra metoder

Mångsidig behandling på Gaudium

På Gaudium HVB använder vi KBT-inriktad behandling. Här nedan beskrivs metoder och behandlingar som vi använder. Vi arbetar ur ett miljöterapeutisk perspektiv för att tillhandahålla en stabil miljö som ger ungdomarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling. Vi använder oss utav MI-samtal vilket innebär motiverande samtal till den förändring som ungdomen står inför.

ACRA

Syftet är att stärka familjekommunikationen och relationerna, samtidigt som vi strävar efter att ungdomen ska uppnå en drogfri tillvaro och omfamna en mer positiv och hälsosam livsstil.

ASI och ADAD

Vi använder olika skattningssystem beroende på ungdomens ålder för att kartlägga behov ur ett behandlingssyfte. Vi använder oss av ASI om ungdom är 18 år eller äldre och ADAD om ungdomen är under 18 år.

Aggression Replacement Training (ART)

I de fall det efterfrågas erbjuder vi även ART, vilket är ett manual baserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.

rePULSE

Behandlingsmetod där syftet är att med hjälp avstrukturerat och individuellt samtal ge stöd och verktyg att hantera bristande av impulskontroll alternativt allt för hög grad av kontroll samt utveckla sociala färdigheter. Denna behandlingsmetod använder vi i olika områden som till exempel vid nedstämdhet, kriminalitet, missbruk och problematik med ilska med mera.

LAB

LAB grundar sig i en klar etisk riktlinje där den vuxne tar ansvar för händelserna. Huvudprincipen är att ungdomen inte förväntas lösa situationen eller kontrollera sitt beteende. Oavsett ursprung till agerandet är det vårt ansvar att agera.

MI

Idag är det en etablerad behandlingsmetod, särskilt inom behandlingshem, för att rådgiva och behandla livsstilsrelaterade faktorer med målet att öka motivationen och främja beteendeförändring.

Återfallsprevention

En behandlingsmetod där syftet är att ge ungdomen verktyg och strategier att förebygga återfall inom olika områden.

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om hur vi på Gaudium HVB kan hjälpa ungdomar? Vårt team består utav engagerade medarbetare som har lång erfarenhet inom olika områden. Vi är här för att stötta och guida ungdomar mot en bättre framtid. Kontakta oss gärna!