Kvalitet & ledning

Några av våra styrkor

Professionell personal och dedikation för kvalitet, det är något som vi på Gaudium HVB har i fokus.

Fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling

Utöver detta så arbetar vi givetvis med kvalitets- och ledningssystem för att hantera och utveckla verksamheten, följa upp, korrigera och säkerställa kvalitet. Vi arbetar med en rad olika verktyg för detta men för den dagliga driften så arbetar vi med INFOsoc med utgång från BBIC, dokumentation, hantering av avvikelser och kvalitetsmätningar för flera områden i verksamheten.

Som VD är jag stolt över den utveckling vi haft i verksamheten under mitt första verksamhetsår och också det faktum att vi har en personalgrupp som arbetar med värderingen ”att göra skillnad för ungdomen”.

Välkommen till oss

Varmt välkommen till Curagruppen CG AB & Gaudium HVB samt våra systerverksamheter Skönbergahem AB och Flens Stödboende AB.