Utredning, psykolog & psykiatri

Ökad kvalitet - minskade väntetider

Under hösten 2022 så startade vi upp ett nytt samarbete med bolaget Medicheck AB som kommer att vara vår samarbetspartner inom screening, NPF utredning, psykolog och psykiatri tjänster.

Vård och stöd för ungdomar

Detta samarbete optimerar chanserna för snabb tillgång för våra ungdomar med denna typ av behov och förenklar väsentligt arbetet för våra beställare. Det största fördelarna är;

  • Kortare väntetider för screening och utredningar för våra ungdomar.
  • Snabbare access till kvalificerad vård med psykologer och psykiatri.
  • Ett nära samarbete som gynnar ungdomen eftersom vi på daglig basis (vid behov) gör gemensamma planeringar för stöd och behandlingsinsatser.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är adhd, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om hur vi på Gaudium HVB kan hjälpa ungdomar? Vårt team består utav engagerade medarbetare som har lång erfarenhet inom olika områden. Vi är här för att stötta och guida ungdomar mot en bättre framtid. Kontakta oss gärna!