Familj & anhörig

För framsteg och förändring

Vi tycker det är av yttersta vikt att även vårdnadshavare eller de som står närmast ungdomen får vara delaktiga i ungdomens framsteg och förändring utefter vårdplan och därmed regelbunden uppföljning.

Vi är här för både ungdomen och deras familj

Vi anser att det även är viktigt att finnas till för familjen och kan erbjuda familjesamtal för att tex skapa bättre relationer, sprida kunskap om problematik som eventuellt föreligger. Även genom önskemål, stötta och hjälpa familjen med det de anser sig ha svårast att hantera.

Vi erbjuder även möjligheten att besöka ungdomen med övernattning.

Hör av dig till oss

Vill du veta mer om hur vi på Gaudium HVB kan hjälpa ungdomar? Vårt team består utav engagerade medarbetare som har lång erfarenhet inom olika områden. Vi är här för att stötta och guida ungdomar mot en bättre framtid. Kontakta oss gärna!