Gaudium HVB

Engemang med hela hjärtat!

Om Oss! Erfarenhet och kompetens.
Hur jobbar vi? Engagemang med hela hjärtat
Meningsfulla aktiviteter. Aktivitet skapar energi.

Välkommen till oss! 

Inom Curagruppen och Gaudium HVB arbetar vi med hjärtat. 

Grunden för vår verksamhet är trygghet, struktur och tydlighet med konkreta mål, för att uppnå bästa resultat.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg hos oss och med den personal som finns till för dig.

I rätt miljö ökar dina förutsättningar till en positiv förändring..