Metoder

På Gaudim använder vi KBT-inriktad behandling. Här nedan lite övrigt om andra metoder och behandlingar som vi använder.


Vi arbetar ur ett miljöterapeutisk perspektiv för att tillhandahålla en stabil miljö som ger ungdomarna möjlighet till social inlärning och positiv utveckling.


Vi använder oss av MI-samtal vilket innebär motiverande samtal till den förändring som ungdomen står inför.

 

ASI och ADAD: 

Vi använder olika skattningssystem beroende på ungdomens ålder för att kartlägga behov ur ett behandlingssyfte. Vi använder oss av ASI om ungdom är 18 år eller äldre och ADAD om ungdomen är under 18 år.

 

rePULSE

Behandlingsmetod där syftet är att med hjälp avstrukturerat och individuellt samtal ge stöd och verktyg att hantera bristande av impulskontroll alternativt allt för hög grad av kontroll samt utveckla sociala färdigheter. Denna behandlingsmetod använder vi i olika områden som till exempel vid nedstämdhet, kriminalitet, missbruk och problematik med ilska med mera.


Återfallsprevention

En behandlingsmetod där syftet är att ge ungdomen verktyg och strategier att förebygga återfall inom olika områden.


ART

I de fall det efterfrågas erbjuder vi även ART, vilket är ett manual baserat preventionsprogram för ungdomar som beter sig aggressivt. Insatsen syftar till att minska aggressivitet, öka sociala färdigheter och främja den moraliska utvecklingen hos ungdomarna. På längre sikt är syftet att förhindra att de återfaller i normbrytande beteende.