Psykolog, psykiatri & NPF-utredning

I och med vårt samarbete med vårdgivare Medicheck Healthcare AB kan vi erbjuda, utredningar gällande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).


Vi kan även erbjuda samtalskontakt med psykolog och psykiatriker vid behov. Dessa kontakter och utföranden kan anordnas med kort varsel utan långa väntetider.  

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är ett samlingsnamn för många olika tillstånd eller diagnoser. Några är adhd, autismspektrumtillstånd (AST) och Tourettes syndrom.